Dorabianie kluczy na maszynach sterowanych numerycznie

Dorabiamy klucze samochodowe za pomocą specjalnych maszyn, umożliwiających docinanie oraz frezowanie kluczyków samochodowych oraz motocyklowych. Jesteśmy w stanie idealnie odwzorować istniejący kluczyk oraz dorobić nowy, niezbędny do dalszego użytkowania samochodu lub komputera.

Dorabianie kluczyków do samochodów oraz motocykli odbywa się za pomocą nowoczesnych maszyn, co gwarantuje niemalże idealną dokładność. Dorabiamy kluczyki samochodowe i motocyklowe na podstawie samych wzorów, pękniętych kluczyków, a nawet według samych wkładek, co niemożliwe jest w przypadku innych maszyn.

Dorobienie kluczyków jest opłacalne w momencie, gdy:

  • do dyspozycji właściciela samochodu jest tylko jeden kluczyk
  • kluczyk jest już stary i na przykład wygięty
  • kluczyk źle pracuje we wkładce